فعال سازی باساکارت پرسنل
فولاد مبارکه اصفهان و فولاد سنگان خراسان

  • ابتدا سال را وارد کرده برای مثال 1369 سپس ماه برای مثال 06 و سپس روز تولد برای مثال 05
  • لطفا صفحه کلید خود را انگلیسی کنید
  • لطفا صفحه کلید خود را انگلیسی کنید

باساکارت همسران پرسنل فولاد مبارکه اصفهان

به اطلاع پرسنل محترم فولاد می رساند:

از فعال سازی باساکارت همسران در این سامانه پرهیز کنید و برای فعال سازی باساکارت همسران به قسمتی با همین عنوان در اپلیکیشن مراجعه کنید، از همکاری شما متشکریم.

به اطلاع پرسنل محترم فولاد می رساند:

در حال حاضر برای فعال سازی باسا کارت همسران پرسنل هیچ فعال سازی از طریق بخش فعالسازی باساکارت پرسنل صورت نمی پذیرد و برای فعالسازی لطفا از بخش فعالسازی باساکارت همسران اقدام نمائید.