باساکارت همسران پرسنل فولاد مبارکه اصفهان

به اطلاع پرسنل محترم فولاد می رساند:

از فعال سازی باساکارت همسران در این سامانه پرهیز کنید و برای فعال سازی باساکارت همسران به قسمتی با همین عنوان در اپلیکیشن مراجعه کنید، از همکاری شما متشکریم.