فعال سازی باساکارت پرسنل
فولاد سنگان خراسان

  • ابتدا سال را وارد کرده برای مثال 1369 سپس ماه برای مثال 06 و سپس روز تولد برای مثال 05
  • لطفا صفحه کلید خود را انگلیسی کنید