باسایی عزیز

توجه داشته باشید

با توجه ارتقای زیرساخت سرورهای باسا و بهبود کیفیت خدمت رسانی در اپلیکیشن باسامدیا لطفا جهت فعال سازی باساکارت خود به ساختمان شماره 6 فولاد مبارکه و به صورت حضوری و یا از طریق شماره تماس های زیر اقدام نمایید:

52735611 – 52732089 – 52732067